یکی از مواردی که در سفر به کیش برای گردشگران سوال است رفت و آمد در جزیره می باشد گردشگران تور کیش می توانند با اتوبوس و تاکسی به راحتی در این جزیره رفت و آمد کنند . همچنین می توانند از شرکت های رنت کار ماشین کرایه کنند تا به راحتی در این جزیره رفت و آمد کنند .  توجه داشته باشید که در کیش بستن کمربند ایمنی برای سرنشینان جلو اجباری است و سوار شدن بیش از ظرفیت خودرو ممنوع می باشد . تاکسی های کیش به تاکسی متر مجهز هستند و نرخ کرایه با توجه به تاکسی متر محاسبه می گردد .

هزینه استفاده از تاکسی های خطی :

  • ورودی تاکسی در روز : 990 تومان
  • ورودی تاکسی از نیمه شب تا 6 صبح : 1200 تومان
  • از 0 تا 7 کیلومتر به ازای هر کیلومتر 98 تومان بر کرایه افزوده می شود .
  • از 7 کیلومتر به بالا کرایه به ازای هر کیلومتر 123 تومان زیاد می شود .

تگ ها: درباره کیش