قطب تجاری چین و سومین شهر بزرگ چین گوانجو می باشد . گوانجو شهر ی سرسبز در جنوب چین است . دارای قدمت 2800 ساله می باشد . معروف ترین افسانه در گوانجو افسانه بز است که مردم اعتقاد دارند 15 الهه بز سوار اولین دانه های گیاه را به این شهر آورده اند.  همچنان گوانجو به شهر پنج بز معروف است. که نام این شهر از از پنج بز گرفته شده است. در دوران های مختلف امپراطوری های متعددی روی این شهر حکومت کرده و سقوط کرده اند. که همه ی آنها از این شهر به عنوان بندر برای تجارت استفاده کرده اند. همچنین گوانجو زیر سلطه ی حکومت های مختلف مانند پرتقالی ها انگلیسی ها و ژاپنی ها بوده اند. از سال 1970 به بعد گوانجو بسیار پیشرفت کرد و در حال حاضر به یکی از اقتصاد های مهم دنیا تبدیل شده است.

تاریخچه گوانجو


تگ ها: درباره گوانجو